Our Products

Garador Focus GTS1
Garador Focus GTS1

5 Year Warranty

Garador Precision GTS2
Garador Precision GTS2

7 Year Warranty

Garador Genius GTS3
Garador Genius GTS3

7 Year Warranty

Garador Reflex
Garador Reflex

7 Year Warranty

Garador HIRO GDO-12
Garador HIRO GDO-12

Commercial 2 year warranty

Smart Phone Control Kit
Smart Phone Control Kit